Společnost INVEK s.r.o. poskytuje konzultační a realizační služby v oboru ochrany a tvorby životního prostředí. Podílí se na klíčových projektech strategického významu (aktuálně nové jaderné zdroje v lokalitách Dukovany, Temelín a Jaslovské Bohunice, stavby přenosové a distribuční soustavy elektrické energie v napěťových úrovních 400 kV a 110 kV a stavby přenosové a distribuční soustavy zemního plynu v dimenzi až DN1400) v České republice i v zahraničí. Navazuje tak na dlouhodobé zkušenosti, počínaje rokem 1992, kdy vstoupil v platnost zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Společnost poskytuje environmentální služby pro klienty z různých oborů činnosti (klasická, jaderná a obnovitelná energetika, průmysl, dopravní a liniové stavby, vodní hospodářství, odpadové hospodářství, občanská výstavba a další), zahrnující jak provozovatele zařízení, tak projektanty, investory, developery či státní správu. Rozsah zakázek se pohybuje od drobných záměrů po komplexní a rozsáhlé projekty. Každé zakázce je přitom věnována vysoká profesionální pozornost s respektem k potřebám zákazníka i k oprávněným požadavkům ochrany životního prostředí.

Hlavní obory činnosti jsou následující:

 • posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
 • posuzování vlivů koncepcí a územních plánů na životní prostředí (SEA)
 • hydrogeologické posudky (studny, vrty, zasakování)
 • staré ekologické zátěže, analýzy rizik kontaminovaného území, základní zprávy
 • návrhy, budování a provoz hydrogeologických monitorovacích systémů
 • dendrologické průzkumy, inventarizace zeleně, sadové úpravy
 • biologické průzkumy, biologická hodnocení, Natura 2000
 • vlivy na krajinný ráz, vizualizace
 • hlukové studie, měření hluku
 • rozptylové studie, odborné posudky
 • vlivy na veřejné zdraví
 • provozní a havarijní řády
 • mapové, informační a databázové služby (GIS)
 • další specializované služby a studie (elektrické a magnetické pole, radiační ochrana)

Svým zákazníkům společnost nabízí kvalifikovaný tým zkušených specialistů na jednotlivé okruhy životního prostředí (držitelé všech nezbytných profesních osvědčení), vysokou kvalitu a úspěšnost prací, dobré reference a férový přístup.